Chiro JIB Looi Nieuws

Corona update

Beste leden, ouders,...

In de huidige en aanhoudende vloedgolf van besmettingen hebben wij, de ganse leidingsploeg van Chiro JIB Looi, besloten om onze werking eventjes stop te zetten. (dus ook voor de -12 groepen) Voor ieders gezondheid lijkt ons dit de beste keuze WANT bij de Chiro zorgen we voor elkaar! Weet dat we deze beslissing niet zomaar nemen, we nemen deze met heel veel pijn in ons Chirohart. We hopen dat jullie begrip kunnen opbrengen voor onze beslissing.

Info nieuw werkjaar

Dit werkjaar gaat het er door de corona maatregelen wat anders uit zien. Hiernaast vinden jullie de uren EN dagen per afdeling. Let er goed op in welk jaar uw kind geboren is dat u zeker op het juiste tijdstip op de chiro aanwezig bent om onnodig contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden.